Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6 oraz w art. 25 pkt 6 i 9.
Okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji – lek. dent. Paweł Barucha w szczególności:

  1. kieruje pracą rady i prezydium rady;
  2. przewodniczy obradom rady i prezydium rady.
Skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII Kadencji:

Prezes ORL - lek.dent. Paweł Barucha

Wiceprezes ORL - lek. Stanisława Barańska

Wiceprezes ORL - lek. Dorota Szyska-Skrobot

Wiceprezes ORL - lek.dent. Grzegorz Ogonowski

Sekretarz - lek. Krzysztof Bidas

Zastępca Sekretarza - lek. Marta Sitnik

Skarbnik - lek. Andrzej Postuła

Członkowie:

  1. lek.dent. Urszula Buszko
  2. lek. Włodzimierz Gajewski
Informacja wytworzona przez:
Anna Zysk-Litwin , w dniu:  08‑10‑2015 13:04:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Baran
email: rbaran@sil.apsnet.pl tel.:kamil.marszal
, w dniu:  08‑10‑2015 13:04:54
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2018 11:10:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie