Okręgowy Zjazd Lekarzy


Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Wg art. 23 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

W myśl w/w ustawy głównymi zadaniami okręgowego zjazdu lekarzy jest:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie budżetu izby;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 4. rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 5. uchwalanie regulaminów
  • okręgowej rady lekarskiej,
  • okręgowej komisji rewizyjnej;
 6.  ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 7.  dokonywanie, spośród delegatów na zjazd, wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 8.  dokonywanie spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujacy okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 9.  określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.
Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 1. Baran Wojciech
 2. Barańska Stanisława
 3. Bartosz Krzysztof
 4. Barucha Paweł
 5. Bastow Roman
 6. Bidas Krzysztof
 7. Bielecki Adam
 8. Biskup Bartosz
 9. Biskup Tomasz
 10. Bitner-Buras Małgorzata
 11. Błasiak Jerzy
 12. Bocian Artur
 13. Bodzan Joanna
 14. Bogunia Ireneusz
 15. Bogusławski Marek
 16. Borowiec Marek
 17. Bosak Grzegorz
 18. Brelak Edyta
 19. Bukowska Izabela
 20. Burda Robert
 21. Burda Roman
 22. Buszko Urszula
 23. Chęć Wojciech
 24. Chmielnicki Bohdan
 25. Chmielnicki Jarosław
 26. Chmielowiec Elżbieta
 27. Chojnacka Urszula
 28. Chonin Urszula
 29. Ciba-Stemplewska Agnieszka
 30. Cierpiała Grzegorz
 31. Cieślik Janusz
 32. Ciszak Ewa
 33. Daniszewski Krzysztof
 34. Dąbrowska Dorota
 35. Dembicki Erazm
 36. Dębicka Alicja
 37. Domon Paweł
 38. Dreczka Jacek
 39. Dziemidok Maria
 40. Dzienniak-Gajos Regina
 41. Filipczak – Zioło Elżbieta
 42. Franasik Janusz
 43. Frączyk Ewa
 44. Gacek Teresa
 45. Gajewski Włodzimierz
 46. Gałęzia Mieczysław
 47. Gąsior Grzegorz
 48. German Romuald
 49. Gołębiowska Katarzyna
 50. Gorazd Andrzej
 51. Goździk Iwona
 52. Grelewski Stanisław
 53. Gwóźdź Grzegorz
 54. Iżowska Monika
 55. Jabłońska-Lewkowicz Ewa
 56. Jaskóła Maria
 57. Jodłowski Marek
 58. Kamiński Bartłomiej
 59. Kawa-Kiesner Marianna
 60. Kądzielska Barbara
 61. Kłujszo Elżbieta
 62. Kocela Barbara
 63. Kolasa-Rogala Zofia
 64. Kołodziejczyk Krystyna
 65. Korpikiewicz Wanda
 66. Kossakowska Grażyna
 67. Kossakowska Katarzyna
 68. Kowalska-Murzyn Agata
 69. Kozłowska Monika
 70. Krawczak-Szczuchniak Danuta
 71. Kroczak Teresa
 72. Krop Artur
 73. Kryczka Leszek
 74. Kubik Jan
 75. Latos Iwona
 76. Lechicki Jan
 77. Lewandowski Bogusław
 78. Lewandowski January
 79. Lewandowski Marcin
 80. Lopart Paweł
 81. Markowski Stanisław
 82. Masternak Tomasz
 83. Matuliński Ryszard
 84. Matyja Andrzej
 85. Matys Robert
 86. Matysiak Elżbieta
 87. Menet Lesław
 88. Michalik-Chojnacka Grażyna
 89. Mierzwa Tadeusz
 90. Milewska Barbara
 91. Misiak Ryszard
 92. Misiak-Mochocka Anna
 93. Modrzewska Maria
 94. Moskal Grażyna
 95. Mozgiel Jarosław
 96. Ogonowski Grzegorz
 97. Okła Sławomir
 98. Olechowski Adam
 99. Orliński Leszek
 100. Osman Sławomir
 101. Pater Ewa
 102. Pawlik-Pajewska Katarzyna
 103. Pawliński Dominik
 104. Pawłowski Arkadiusz
 105. Pejas-Dembowska Renata
 106. Pejas-Dulewicz Renata
 107. Piechota Łukasz
 108. Piwowarska-Pałko Maria
 109. Piziorska Katarzyna
 110. Pląder Elżbieta
 111. Postuła Andrzej
 112. Pragacz Krzysztof
 113. Prażanowski Adam
 114. Rdzanek Jolanta
 115. Rokita Wojciech
 116. Rożek Andrzej
 117. Ryśkiewicz Igor
 118. Salata Andrzej
 119. Saletra Dariusz
 120. Sarna-Walkowska Renata
 121. Skoczylas Andrzej
 122. Skubida Iwona
 123. Sławeta Grażyna
 124. Sobczyk Grażyna
 125. Sobolewski Piotr
 126. Stępień-Markowska Elżbieta
 127. Stoiński Jan
 128. Stopaj Stanisława
 129. Strojnowski Stanisław
 130. Strzeszkowski Stanisław
 131. Szarek-Kot Anna
 132. Szczukiewicz-Markowska Grażyna
 133. Szczukocka Anna
 134. Szczukocki Rafał
 135. Szewczyk Maciej
 136. Szpak Dariusz
 137. Szymański Maciej
 138. Szyska-Skrobot Dorota
 139. Śmiałek Małgorzata
 140. Tombarkiewivz Marek
 141. Trofimiuk Andrzej
 142. Utracka-Chróściel Elżbieta
 143. Walentynowicz Irmina
 144. Wiśniewski Stefan
 145. Wnęk Tomasz
 146. Wójcik Piotr
 147. Wrona Waldemar
 148. Wrońska Dorota
 149. Wróbel Artur
 150. Wróbel Paweł
 151. Wziątek Arkadiusz
 152. Zapała Arkadiusz
 153. Zarański Aleksander
 154. Zarębska Ludomira
 155. Zarębski Maciej
 156. Zbożeń Tomasz
 157. Zielonko Paweł
 158. Zioło Jolanta
 159. Zioło Maria
 160. Ziopaja Marek
 161. Żelazowska Grażyna
 162. Żyłka Stanisław
Informacja wytworzona przez:
Anna Zysk-Litwin , w dniu:  08‑10‑2015 12:33:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Baran
email: rbaran@sil.apsnet.pl tel.:kamil.marszal
, w dniu:  08‑10‑2015 12:33:50
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2015 15:48:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive