Okręgowy Zjazd Lekarzy


Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Wg art. 23 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

W myśl w/w ustawy głównymi zadaniami okręgowego zjazdu lekarzy jest:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie budżetu izby;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 4. rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 5. uchwalanie regulaminów
  • okręgowej rady lekarskiej,
  • okręgowej komisji rewizyjnej;
 6.  ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 7.  dokonywanie, spośród delegatów na zjazd, wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 8.  dokonywanie spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujacy okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 9.  określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.
Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy

1.

Adamczyk-Krupska Dorota

2.

Ambryszewski Tomasz

3.

Baka Stanisław

4.

Bakalarz Beata

5.

Bankiet Aleksandra

6.

Barańska Stanisława

7.

Bartosz Krzysztof

8.

Barucha Paweł

9.

Barucha Robert

10.

Bidas Krzysztof

11.

Bień Stanisław

12.

Biskup Bartosz

13.

Bitner-Buras Małgorzata

14.

Bloch-Rekść Aleksandra

15.

Błasiak Jerzy

16.

Bocian Artur

17.

Bogusławski Marek

18.

Borowiec Marek

19.

Bosak Grzegorz

20.

Buda Tomasz

21.

Bukowska Izabela

22.

Burda Robert

23.

Burda Roman

24.

Buszko Urszula

25.

Chęć Wojciech

26.

Chmielnicki Bohdan

27.

Chmielnicki Jarosław

28.

Chmielowiec Elżbieta

29.

Chojnacka Urszula

30.

Chonin Urszula

31.

Chróściel Wojciech

32.

Cieślik Janusz

33.

Cieślik Lidia

34.

Czaja Przemysław

35.

Czernecki Remigiusz

36.

Daniszewski Krzysztof

37.

Dąbrowska Dorota

38.

Domon Paweł

39.

Dziemidok Maria

40.

Dzienniak-Gajos Regina

41.

Filipczak-Zioło Elżbieta

42.

Foltyn Piotr

43.

Franasik Janusz

44.

Frączyk Ewa

45.

Gaber Mateusz

46.

Gajewski Włodzimierz

47.

Gałęzia Mieczysław

48.

Gładyś-Jakubczyk Aleksandra

49.

Głuszek Natalia

50.

Gorostowicz Roman

51.

Górski Paweł

52.

Grelewski Stanisław

53.

Grześkiewicz Sylweriusz

54.

Gwóźdź Grzegorz

55.

Hnidan Beata

56.

Iżowska Monika

57.

Jabłońska-Lewkowicz Ewa

58.

Jakubowska-Sieradzka Anna

59.

Jasak Robert

60.

Jaskóła Maria

61.

Jodłowski Marek

62.

Kałka Tomasz

63.

Karpiński Daniel

64.

Kiersnowski Wojciech

65.

Klamka Roland

66.

Kocela Barbara

67.

Kołodziejczyk Krystyna

68.

Korpikiewicz Wanda

69.

Korzeluch Wioletta

70.

Kossakowska Katarzyna

71.

Kowalska-Murzyn Agata

72.

Krop Artur

73.

Kryczka Leszek

74.

Latos Iwona

75.

Lewandowski January

76.

Łukaszewski Daniel

77.

Markowski Stanisław

78.

Masternak Tomasz

79.

Matuliński Ryszard

80.

Matuszewska-Dziurzyńska Magdalena

81.

Matyja Andrzej

82.

Matysiak Elżbieta

83.

Menet Lesław

84.

Michalik-Chojnacka Grażyna

85.

Mierzwa Tadeusz

86.

Milewska Barbara

87.

Misiak Ryszard

88.

Misiak-Mochocka Anna

89.

Modrzewska Maria

90.

Moskal Grażyna

91.

Moś Jolanta

92.

Mozgiel Jarosław

93.

Ogonowski Grzegorz

94.

Okła Sławomir

95.

Olechowski Adam

96.

Orliński Leszek

97.

Osman Sławomir

98.

Pater Ewa

99.

Pawlik-Pajewska Katarzyna

100.

Pawłowski Arkadiusz

101.

Pazera Karolina

102.

Pejas-Dembowska Renata

103.

Piechota Łukasz

104.

Pląder Elżbieta

105.

Postuła Andrzej

106.

Pragacz Krzysztof

107.

Prażanowski Adam

108.

Przybylski Wojciech

109.

Przysucha Marzena

110.

Radomska Edyta

111.

Rdzanek Jolanta

112.

Rutkowski Roman

113.

Ryśkiewicz Igor

114.

Salata Andrzej

115.

Sarna-Walkowska Renata

116.

Sękowski Przemysław

117.

Sitarz-Żelazna Zdzisława

118.

Sitnik Marta

119.

Skoczylas Andrzej

120.

Skrońska-Jachowicz Beata

121.

Skubida Iwona

122.

Sławeta Grażyna

123.

Sobczyk Grażyna

124.

Sobolewski Piotr

125.

Starzomski Kamil

126.

Stępień-Markowska Elżbieta

127.

Stopaj Stanisława

128.

Strojnowski Stanisław

129.

Strzeszkowski Stanisław

130.

Szczepańska Barbara

131.

Szcześniak Jacek

132.

Szczuchniak Wiktor

133.

Szczukiewicz-Markowska Grażyna

134.

Szczukocka Anna

135.

Szczukocki Rafał

136.

Szewczyk Maciej

137.

Szpotowicz Anna

138.

Szymański Maciej

139.

Szyska-Skrobot Dorota

140.

Śmiałek Małgorzata

141.

Trofimiuk Andrzej

142.

Tymińska-Tkacz Teresa

143.

Walentynowicz Irmina

144.

Wałęga Dawid

145.

Wiśniewski Janusz

146.

Wiśniewski Stefan

147.

Wójcik Piotr

148.

Wrona Waldemar

149.

Wróbel Adam

150.

Wróbel Krzysztof

151.

Wróbel Paweł

152.

Wziątek Grażyna

153.

Zapała Arkadiusz

154.

Zarębska Ludomira

155.

Zarębski Maciej

156.

Zieliński Paweł

157.

Ziopaja Marek

158.

Żyłka Stanisław

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Zysk-Litwin , w dniu:  08‑10‑2015 12:33:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Baran
email: rbaran@sil.apsnet.pl tel.:kamil.marszal
, w dniu:  08‑10‑2015 12:33:50
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2018 13:32:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive