Delegaci 2013-2017


Pierwsze wybory przeprowadzone drogą korespondencyjną są już na finiszu. Mimo wielu obaw zakończyły się sukcesem – 162 delegatów.
Średnio frekwencja byłą na poziomie: 39,06% (najwyższa frekwencja była w rejonie: Ostrowiec Świętokrzyski – emeryci i renciści: 58,82% a w rejonie lekarzy dentystów w Starachowicach: 50,79).
Kolejny etap to Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy, który odbędzie się 23 listopada 2013 r.

Niestety w kilku rejonach zostały wakaty, w kilku zabrakło kandydatów. Smuci zwłaszcza mała aktywność wśród Kolegów Lekarzy Dentystów .

Poniżej lista  nowych Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 7 kadencji.

Paweł Domon Przewodniczący OKW
Beata Kuprian pracownik SIL

Delegaci Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej 7 kadencji

Lekarze:

Rejon K7.SYM/01 Busko Zdrój
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

1.        Bogunia Ireneusz
2.        Gąsior Grzegorz
3.        Kryczka Leszek
4.        Lopart Paweł
5.        Strzeszkowski Stanisław
6.        Zioło Jolanta
7.        Zioło Maria

Rejon K7.SYM/02 Emeryci i renciści  Busko Zdrój., Kazimierza Wielka, Pińczów  
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Maciej Zarębski)

8.        Cierpiała Grzegorz
9.        Kossakowska Grażyna

Rejon K7.SYM/03 Jędrzejów
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Maciej Zarębski)

10.        Biskup Tomasz
11.        Bogusławski Marek
12.        Jodłowski Marek
13.        Pater Ewa

Rejon K7.SYM/04 Kielce Miasto – POZ i NZOZ
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Maciej Zarębski)

14.        Bukowska Izabela
15.        Misiak Ryszard
16.        Misiak-Mochocka Anna
17.        Saletra Dariusz
18.        Szczukocki Rafał

Rejon K7.SYM/05Kielce Miasto - praktyka prywatna, lekarze mieszkający w Kielcach
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Maciej Zarębski)

19.        Bartosz Krzysztof
20.        Bastow Roman
21.        Cieślik Janusz
22.        Gorazd Andrzej
23.        Matysiak Elżbieta
24.        Sławeta Grażyna
25.        Strojnowski Stanisław
26.        Szpak Dariusz
27.        Utracka-Chróściel Elżbieta

K7.SYM/06 Kielce01 - emeryci i renciści
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

28.        Gacek Teresa
29.        Gajewski Włodzimierz
30.        Kocela Barbara
31.        Kołodziejczyk Krystyna
32.        Markowski Stanisław
33.        Zarębska Ludomira
34.        Zarębski Maciej

K7.SYM/07 Kielce02- emeryci i renciści
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

35.        Dziemidok Maria
36.        Dzienniak-Gajos Regina
37.        Kroczak Teresa
38.        Lechicki Jan
39.        Postuła Andrzej
40.        Stępień-Markowska Elżbieta

K7.SYM/08 Kielce – powiat
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Maciej Zarębski)

41.        Franasik Janusz
42.        Matuliński Ryszard
43.        Walentynowicz Irmina

K7.SYM/09 Końskie
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Robert Frączyk)

44.        Chmielnicki Jarosław
45.        Chonin Urszula
46.        Frączyk Ewa
47.        Pejas-Dulewicz Renata
48.        Rożek Andrzej
49.        Trofimiuk Andrzej
50.        Wrona Waldemar
51.        Ziopaja Marek

K7.SYM/10 Opatów Kielecki
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

52.        Krawczak-Szczuchniak Danuta
53.        Żelazowska Grażyna

K7.SYM/11 Ostrowiec Świętokrzyski
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

54.        Barańska Stanisława
55.        Bodzan Joanna
56.        Burda Robert
57.        Kolasa-Rogala Zofia
58.        Piziorska Katarzyna
59.        Prażanowski Adam
60.        Wójcik Piotr

K7.SYM/12 Ostrowiec Świętokrzyski – emeryci i renciści
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

61.        Korpikiewicz Wanda
62.        Stopaj Stanisława
63.        Wiśniewski Stefan

K7.SYM/13  Pińczów, Kazimierza Wielka
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

64.        Piechota Łukasz
65.        Wnęk Tomasz
66.        Zarański Aleksander

K7.SYM/14 – Sandomierz
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

67.        Bielecki Adam
68.        Bosak Grzegorz
69.        Chmielnicki Bohdan
70.        Filipczak – Zioło Elżbieta
71.        Krop Artur
72.        Masternak Tomasz
73.        Pawliński Dominik
74.        Skoczylas Andrzej
75.        Sobolewski Piotr

K7.SYM/15 – Skarżysko Kamienna
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

76.        Błasiak Jerzy
77.        Ciszak Ewa
78.        Goździk Iwona
79.        Kamiński Bartłomiej
80.        Lewandowski January
81.        Lewandowski Marcin
82.        Matyja Andrzej
83.        Pawłowski Arkadiusz
84.        Stoiński Jan
85.        Śmiałek Małgorzata

K7.SYM/16 Starachowice
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

86.        Baran Wojciech
87.        Borowiec Marek
88.        Chojnacka Urszula
89.        Daniszewski Krzysztof
90.        Dębicka Alicja
91.        Jabłońska-Lewkowicz Ewa
92.        Kowalska-Murzyn Agata
93.        Sarna-Walkowska Renata

K7.SYM/17 – Staszów
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

94.        Modrzewska Maria
95.        Olechowski Adam
96.        Pragacz Krzysztof
97.        Szymański Maciej
98.        Tombarkiewivz Marek

K7.SYM/18 Włoszczowa
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

99.        Latos Iwona
100.        Orliński Leszek
101.        Szczukocka Anna

K7.SYM/19 Kielce – Wojewódzki Szpital Zespolony
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

102.        Bidas Krzysztof
103.        Brelak Edyta
104.        Burda Roman
105.        Ciba-Stemplewska Agnieszka
106.        Dreczka Jacek
107.        German Romuald
108.        Gwóźdź Grzegorz
109.        Kłujszo Elżbieta
110.        Mierzwa Tadeusz
111.        Rokita Wojciech
112.        Szczukiewicz-Markowska Grażyna
113.        Wrońska Dorota
114.        Wróbel Paweł

K7.SYM/20 Kielce – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Maria Piwowarska-Pałko)

115.        Bitner-Buras Małgorzata
116.        Mozgiel Jarosław
117.        Osman Sławomir
118.        Pawlik-Pajewska Katarzyna

K7.SYM/21 Kielce – Świętokrzyskie Centrum Onkologii  
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

119.        Bocian Artur
120.        Matys Robert
121.        Okła Sławomir
122.        Ryśkiewicz Igor
123.        Salata Andrzej
124.        Szyska-Skrobot Dorota
125.        Żyłka Stanisław

K7.SYM/22 Kielce: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Barucha)

126.        Kozłowska Monika
127.        Pejas-Dembowska Renata

K7.SYM/23 Kielce ZOZ MSW i Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej January Lewandowski)

128.        Domon Paweł
129.        Szarek-Kot Anna
130.        Szewczyk Maciej

K7.SYM/24 Kielce : Szpital Kielecki św. Aleksandra
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Maria Piwowarska-Pałko)

131.        Lewandowski Bogusław
132.        Zielonko Paweł

K7.SYM/25 Chęciny : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętego Rafała w Czerwonej Górze
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

133.        Chęć Wojciech
134.        Gałęzia Mieczysław
135.        Zapała Arkadiusz

K7.SYM/26 Morawica k/Kielc Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

136.        Gołębiowska Katarzyna
137.        Pląder Elżbieta

Lekarze dentyści:

K7.SYM/29 Jędrzejów, Włoszczowa (lekarze dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

138.        Biskup Bartosz
139.        Kądzielska Barbara

K7.SYM/30 Kielce01: miasto i powiat (lekarze dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

140.        Barucha Paweł
141.        Buszko Urszula
142.        Chmielowiec Elżbieta
143.        Wróbel Artur

K7.SYM/31 Kielce02: miasto i powiat (lekarze dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Urszula Buszko)

144.        Kossakowska Katarzyna
145.        Kubik Jan
146.        Milewska Barbara
147.        Sobczyk Grażyna

K7.SYM/32 Kielce03: miasto i powiat (lekarze dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

148.        Iżowska Monika
149.        Zbożeń Tomasz

K7.SYM/33 Kielce04: emeryci i renciści miasto i powiat (lekarze dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

150.        Grelewski Stanisław
151.        Kawa-Kiesner Marianna
152.        Menet Lesław
153.        Piwowarska-Pałko Maria

K7.SYM/34 Końskie (lekarze dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Ewa Frączyk)

154.        Moskal Grażyna
155.        Wziątek Arkadiusz

K7.SYM/36 Sandomierz (lekarze dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

156.        Dąbrowska Dorota
157.        Skubida Iwona

K7.SYM/37 Staszów (lekarze dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

158.        Jaskóła Maria

K7.SYM/38 Skarżysko Kamienna (lekarza dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

159.        Michalik-Chojnacka Grażyna
160.        Ogonowski Grzegorz
161.        Rdzanek Jolanta

K7.SYM/39 Starachowice (lekarza dentyści)
(Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej Paweł Domon)

162.        Dembicki Erazm

Plik doc OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej z dnia 15 lipca 2013 r.
13‑10‑2015 13:10:39

w sprawie: ogłoszenia wyników wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Świętokrzyskiej  Izby Lekarskiej kadencji 2013-2017

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Zysk-Litwin
email: anna@sil.apsnet.pl tel.:kamil.marszal
, w dniu:  13‑10‑2015 12:56:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Zysk-Litwin
email: anna@sil.apsnet.pl tel.:kamil.marszal
, w dniu:  13‑10‑2015 12:56:12
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2015 13:11:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie